Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waarnaar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Sylvi Lane iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.